Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

Opinnäytetyösopimus

Yhteisistä pelisäännöistä on hyvä aina sopia ennen opinnäytetyön aloittamista. Tämä koskee myös aineistoja. 

Jos opinnäytetyö toteutetaan työelämän toimeksiantona tai TKI-hankkeessa, yhteistyöstä tehdään opinnäytetyösopimus opinnäytetyön tekijän tai tekijöiden, yhteistyökumppanin ja Metropolian välillä. Sopimuksen tekoon on oma mallipohjansa. Aineistojen osalta sopimuksessa voidaan sopia: 

Tausta-aineistosta, eli siitä aineistosta, joka on tuotettu ennen opinnäytetyötä, ja jonka omistaja saattaa olla esimerkiksi opiskelija, yritys tai ammattikorkeakoulu. Tausta-aineiston omistaja voi antaa käyttöoikeuksia aineistoonsa muille sopimuksen osapuolille. Tausta-aineistoa voisi olla esimerkiksi yrityksen aikaisemmin tuottama liiketoimintadata, jonka opiskelija saa yritykseltä käyttöönsä opinnäytetyötä varten. 

Opinnäytetyöprojektissa syntyvän tutkimusaineiston ja tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista. Pääsääntöisesti opinnäytetyöntekijä omistaa opinnäytetyötä varten tuottamansa aineiston, mutta sopimuksessa voidaan sopia myös toisin. Aineiston omistaja voi myös luovuttaa käyttöoikeuksia aineistoon muille osapuolille. Esimerkiksi opiskelija voi luovuttaa yritykselle tai ammattikorkeakoululle käyttöoikeuksia tuottamaansa aineistoon. Aineiston ja tulosten omistajuudesta ja käyttöoikeuksista kannattaa sopia, jotta niistä ei synny myöhemmin epäselvyyksiä. Tähän voi liittyä myös korvauksia ja keksintöpalkkioita.

Salassa pidettävästä aineistosta. Jotkin aineistot voivat olla salassapidettäviä tai luottamuksellisia, esimerkiksi jos ne sisältävät liikesalaisuuksia. Sopimuksessa voidaan määritellä, mitkä aineistot tai aineiston osat ovat salassapidettäviä ja milloin ne tulee tuhota.

Aineiston avaamisesta tai jatkokäytöstä. Kiinnostus avoimeen tutkimukseen ja TKI-toimintaan kasvaa koko ajan. Jos opinnäytetyöntekijällä on toiveena avata opinnäytetyössä tuottamansa aineisto julkisesti muiden saataville, siitä on hyvä sopia opinnäytetyösopimuksessa myöhempien ristiriitojen välttämiseksi. 

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste