Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

""

Avoin TKI-toiminta ja kirjaston tukipalvelut

Näillä sivuilla on tietoa Metropolian avoimesta TKI-toiminnasta sekä kirjaston TKI-toiminnan tukipalveluista. Avoimeen TKI-toimintaan sisältyvät avoimuutta edistävä toimintakulttuuri, julkaisujen avoimuus, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus sekä avoin oppiminen.

Kirjasto tarjoaa hankkeille aineistonhallinnan ja julkaisutoiminnan tuen lisäksi luotettavia tiedonlähteitä, tiedonhaun opastusta ja tiedonhakupalveluita.

Avoin TKI-toiminta Metropoliassa

Metropolian tavoitteena on olla vaikuttajakorkeakoulu. Avoin toimintatapa on merkittävässä roolissa vaikuttavuuden saavuttamisessa, sillä siten varmistamme, että Metropoliassa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä. 

Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.

​Avoimeen TKI-toimintaan sisältyvät:

  • Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri 
  • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus
  • Avoimet julkaisut

Metropolia on sitoutunut 3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden TKI-toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta.

Avoimen TKI-toiminnan prosessi

Avoimen tki-toiminnan vaiheetAvoimen TKI-toiminnan  prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi:

  1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, ammattikorkeakoulun omiin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.
  2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.
  3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tallentaminen ja aineiston löydettävyyden varmistaminen.
  4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.
  5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen
     

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J. Kuva: Avoimen TKI-prosessin viisi päävaihetta.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste