Siirry pääsisältöön

Kirjaston palvelut

Tietopalvelu

Tiedonhaun ohjaus ja tietokantojen käytön esittely on metropolialaisille ja Metropolian hankkeille maksutonta. Tarjoamme tiedonhaun ryhmäohjauksen lisäksi myös henkilökohtaista tukea ja neuvontaa.

Tietopalvelu ja tiedonhankinnan tilauskoulutus on maksullista ulkopuolisille asiakkaille.

Tietopalvelut hankkeille

Kirjasto tarjoaa hankkeille seuraavia palveluita

  • Tiedonhaun opastukset ja systemaattiset tiedonhaut
  • Tietokantojen käytön opastus ja lisensseihin liittyvät kysymykset
  • Avoimen verkon tiedonlähteet ja niiden tehokas haravointi

Lisätietoa

Laajat tiedonhaut

Tietoasiantuntijat voivat tilauksesta tehdä myös laajempia tiedonhakuja hankkeille. Näitä ovat esimerkiksi tietyllä metodilla tehtävät systemaattiset kirjallisuuskatsaukset. Laajat tiedonhaut suunnitellaan yhteistyössä hankkeen kanssa ja hankkeen kustannuksella. Hankkeen suunitteluvaiheessa kannattaakin huomioida resurssit myös tarvittaville laajoille tiedonhauille.

 Mihin työaikaa tarvitaan laajoissa tiedonhauissa?

  • Tiedonhakujen suunnitteluun, jonka tietoasiantuntija ja hankkeen vetäjä (tms.) tekevät yhdessä
  • Tiedonhakujen riittävään testaamiseen ja sopivien tietokantojen valintaan
  • Tiedonhakujen tekemiseen ja dokumentointiin
  • Jos tarvittavaa tietokantaa ei ole käytössä Metropoliassa, tiedonhaun voi tilata esimerkiksi jostain yliopistokirjastosta

Kysy asiasta tarkemmin kirjasto@metropolia.fi

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste