Skip to main content

Kirjaston palvelut: Henkilökunnalle

Henkilökunnan lainat ja työkäyttö

Lainaus

Katso yleiset lainaamiseen liittyvät ohjeet Lainaa, uusi, varaa -sivulta.

Uusintapalvelu

Metropolian henkilökunnan lainat uusitaan automaattisesti 10 kertaa. Lainasi uusitaan, mikäli

 • lainaan ei ole varauksia
 • lainaa ei ole jo uusittu 10 kertaa
 • sinulla ei ole maksamattomia maksuja 15 € tai enemmän. 

Jos lainaa ei voi uusia, saat sähköpostiisi muistutuksia kirjaston käytänteiden mukaisesti. Palauta laina viikon sisällä eräpäivästä mihin tahansa 3AMK-kirjastoon, niin vältyt myöhästymismaksuilta.

Olet vastuussa lainaamastasi aineistosta ja sen palauttamisesta ajoissa. Lainojen uusintapalvelu ei vapauta tästä vastuusta.

Hankinta

Kirjastolla on painetun aineiston hankinnasta puitesopimus kolmen kirjakaupan kanssa ja hankinnat tehdään pääsääntöisesti niiden kautta. Henkilökunnan työkäyttöön tarvitsemat aineistot voidaan hankkia kahdella tavalla. 

Hankintavaihtoehdot henkilökunnan työkäyttöön
 1. Hankimme kirjaston määrärahoista aineiston (kirjat, lehdet, DVD:t, äänitteet jne.) kokoelmiimme. AV-aineistoa voimme hankkia vain, jos sillä on kirjasto-oikeudet. Tällöin lainaat aineiston kirjaston käyttösääntöjen mukaisesti. Jos aineisto katoaa, olet velvollinen joko korvaamaan sen tai toimittamaan kirjastoon korvaavan tuotteen.
   
 2. Hankimme aineiston tutkinto-ohjelman tai tulosalueen laskuun. Tutkinto-ohjelman/tulosalueen pitää hyväksyä hankinta ja aineisto jää pysyvästi tulosalueelle tai tutkinto-ohjelmalle. Aineistoa ei merkitä kirjastotietokantaan eikä sinun tarvitse palauttaa sitä kirjastoon. 

Jos tarvitset kirjaa työkäyttöön, informoi meitä hyvissä ajoin. Metropolian henkilökunta ei voi tehdä oma-aloitteisesti hankintoja kirjaston maksettavaksi. Jos tähän poikkeuksellisesti on painavia syitä, niin sovi asiasta etukäteen kanssamme.

TKI-hankkeet

Kirjasto voi hankkia aineistoa myös TKI-hankkeiden tarpeisiin. Aineiston kustannukset maksetaan hankerahoituksesta. Hankintaehdotuksen tekijä ilmoittaa kirjastolle hankintavaiheessa maksavan kustannuspaikan ja hyväksyjän nimen. Aineisto jää tällöin hankkeelle. Se leimataan Metropolian leimalla, mutta aineiston tietoja ei viedä kirjastotietokantaan. Hankeen päätyttyä kirjat voi lahjoittaa kirjaston kokoelmaan.

Erityisaineistot

Opettajien erityisaineistoista sovitaan tapauskohtaisesti. Emme hanki sellaisia elektronisia aineistoja, joita voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tutkinto-ohjelmaa tai erillistä projektia varten hankittavien sähköisten opetusmateriaalien (esim. opettajan oppaat) tai asennettavien ohjelmien kustannuksista vastaa tulosalue tai projekti. Tietohallinto hoitaa ohjelmien tilauksen ja asennuksen työasemille hankintapyynnön pohjalta. 

Kokoelmatyön periaatteet

Kirjaston kokoelmat ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet metropolialaisille. Kokoelmien kehittämisvastuu on sekä kirjastolla että tutkinto-ohjelmilla. Seuraamme uusinta kirjallisuutta yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Aineiston hankinta

Hankimme aineistot kustannustehokkaasti ja vältämme tarpeetonta päällekkäisyyttä kirjastojen kokoelmissa.  

Yleiset kriteerit
 • Aineisto liittyy Metropolian koulutusaloihin
 • Sisällön laajuus, syvyys, tarkkuus ja ajantasaisuus
 • Aineistolle on pitkäaikaista käyttöä 
 • Kustantajan merkittävyys alallaan
 • Aineiston kieli 

Hankimme kirjastoon opetussuunnitelmissa mainittua kurssikirjallisuutta ja muuta opiskelussa, opetuksessa ja TKI-toiminnassa tarvittavaa aineistoa. Hankimme sekä painettua että elektronista aineistoa.  Kalliiden aineistojen kohdalla vertaamme hintaa ja aineiston käytettävyyttä. Emme hanki aineistoa jolle on käyttöä vain lyhyen aikaa.

Kurssikirjat

Hankimme kurssivaatimuksissa olevaa aineistoa elektronisena aina, kun se on mahdollista. Painettuja kurssikirjoja pystymme hankkimaan vain osalle kurssiin osallistujista. Kahden viikon lainat parantavat kurssikirjojen saatavuutta. Hankimme kurssivaatimuksissa olevista kirjoista myös kappaleita, joita voi käyttää vain kirjastossa.

Hankinnoissa noudatamme kaavaa 2 kirjaa / 10 opiskelijaa + käsikirjastokappale. Seuraamme kuitenkin kysyntää ja tarvittaessa hankimme kirjasta lisäkappaleita. 

Opettaja: ilmoitathan uusista kurssikirjoista ajoissa kirjastoon hankintaa varten!

Lehdet

Tilaamme kirjastoon tutkintokokonaisuuksiin liittyviä lehtiä. Kokoelmissamme on myös aiheisiin liittyviä tärkeitä ilmais- tai lahjalehtiä. Lehtikokoelmaa arvioidaan vuosittain. 
Henkilökunnan kotiosoitteisiin tai työhuoneisiin tehtyjä lehtitilauksia ei makseta kirjaston määrärahoista.

Elektroninen aineisto

Suosimme elektronisia aineistoja. Hankimme e-kirjoja, -lehtiä ja -hakuteoksia, jotta ne olisivat kaikkien metropolialaisten käytettävissä helposti verkon kautta.

 • Suosimme e-aineistoissa keskitettyjä ja kustannustehokkaita konsortiohankintoja (esim. FinELib). Jos konsortion kautta ei ole saatavissa vastaavaa e-aineistoa, voimme lisensoida aineistoja myös suoraan palveluntarjoajalta.
 • Hankimme e-aineistoja sellaisilta palveluntarjoajilta, jotka voivat pääosin sitoutua FinELibin lisensiointiperiaatteisiin.
 • Hankimme lisenssejä/e-aineistoja, jotka eivät vaadi kirjastolta käyttäjäkohtaista lisenssienhallintaa. Hankittavien e-aineistojen käytön tulee perustua ip-osoitteisiin tai SSO-tunnistautumiseen.
 • Hankimme e-aineistoja, jotka lisensioidaan koko organisaatiolle. Emme hanki aineistoja joita voi käyttää vain jokin tietty ryhmä (kuten esim. kurssin osallistujat tai tutkinto-ohjelma).
 • Emme hanki tutkinto-ohjelmaa tai erillistä projektia varten hankittavia sähköisiä opetusmateriaaleja (esim. opettajan oppaat) tai asennettavia ohjelmia. Näiden kustannuksista vastaa osaamisalue/tutkinto/hanke. Tilaa tällaiset materiaalit tai ohjelmat suoraan palveluntarjoajalta tai Tietohallinnolta.
 • E-aineistojen hankintaan ja lakkautuksiin vaikuttavat aineistojen käyttötilastot. Vähän käytettyjen aineistojen tilaus voidaan lakkauttaa.

Säilytys ja poistot

Löydät meiltä vain ajantasaista aineistoa, joka säilytetään painettuna tai elektronisesti. Kokoelmien tuoreuden takaamiseksi poistamme säännöllisesti vanhentunutta aineistoa - pitkäaikainen säilytys ei ole keskeinen tehtävämme. Kokoelmista poistetut aineistot lähetämme Varastokirjastoon, josta voit lainata niitä tarvittaessa. 

Kokoelmien poistoissa teemme tarvittaessa yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa.  Aineisto poistetaan, jos

 • se on vanhentunut tai ei kuulu enää tutkintovaatimuksiin.
 • siitä on useita kappaleita, joita ei käytetä.
 • siitä on pysyvä e-versio.
 • se löytyy muista kirjastoista.
 • se on huonokuntoista.

Lahjoitukset

Voit lahjoittaa meille aineistoja. Ennen vastaanottopäätöstä arvioimme, mikä on aineiston

 • ajantasaisuus
 • käytettävyys
 • käsittelyn työkustannus
 • säilytyksen aiheuttamat tila- ja muut kustannukset

Lahjoitetut aineistot siirtyvät Metropolian omistukseen. Päätämme lahjoitusten ja vaihtoina saatujen aineistojen käsittelystä ja säilytyksestä.

Tee hankintaehdotus

Osallistu kirjatarjontamme kehittämiseen! Voit tehdä hankintaehdotuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjasto(at)metropolia.fi tai tekemällä palvelupyynnön osoitteessa hd.metropolia.fi > kirjastopalvelut.

Voit myös tulla kirjastoon keskustelemaan hankintatoiveistasi. Hankintapyynnön voi jättää kenelle tahansa kirjaston työntekijöistä.

Kerrothan kurssilla käytettävästä kirjallisuudesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Tällöin ehdimme tilata kirjat ja saattaa ne lainauskuntoon ennen kurssin alkua.

Löydä oman alasi tietoa

Alakohtaiset oppaat sisältävät vinkkejä kunkin alan parhaista painetuista ja e-aineistoista sekä niille johdattavista tiedonlähteistä. Löydät ne LibGuides-palvelun etusivulta.

>> Kulttuurin oppaat ja e-aineistot
>> Liiketalouden oppaat ja e-aineistot
>> Soten oppaat ja e-aineistot
>> Tekniikan oppaat ja e-aineistot

Hyödyllisiä LibGuides-oppaita

E-aineistojen käytön koulutusta

Miten käytetään e-kirjoja? Miten päästä käsiksi asiantuntijatietoon? Mistä löytyy laadukkaita lähteitä opinnäytetyöhön?

Kirjasto tarjoaa tiedonhaun ja tiedonlähteiden käytön koulutusta Metropolian opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Autamme onnistumaan!

E-aineistot

Voit käyttää kirjaston elektronisia aineistoja Metropolian verkossa tai sen ulkopuolelta. Etäkäytössä kirjaudu Metropolian käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. MetCat Finnasta löydät myös e-aineistoja.

>> LibGuides-oppaat
>> MetCat Finna
>> E-kirjat-opas ​​

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services