Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kirjaston palvelut

Hankinnan periaatteet

Kokoelmatyön lähtökohta on oman korkeakouluyhteisön aineistotarpeisiin vastaaminen. Kirjaston kokoelmat ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet metropolialaisille. Tietopalvelupäällikkö vastaa kokoelmapoitiikasta.

Kehitämme kirjaston kokoelmaa yhteistyössä Metropolian henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Kirjaston asiantuntijat vastaanottavat asiakkaiden tekemiä hankintapyyntöjä ja hankkivat aineistoja seuraavien  kriteereiden mukaisesti.

  • Aineisto liittyy Metropolian koulutusaloihin ja strategisiin teemoihin
  • Aineiston sisältö on ajantasaista ja luotettavaa
  • Aineisto on suomen tai englannin kielistä

Painettujen aineistojen hankinnassa käytetään kilpailutettuja välittäjiä. E-aineistoja hankimme FinELibin kautta ja suoraan sellaisilta palveluntarjoajilta, jotka voivat pääosin sitoutua FinELibin lisensiointiperiaatteisiin. Hankimme e-aineistoja, jotka lisensioidaan koko organisaatiolle. Käytön tulee perustua ip-osoitteisiin tai SSO-tunnistautumiseen. Emme hanki e-aineistoja, jotka vaativat kirjastolta käyttäjäkohtaista lisenssienhallintaa tai joita voi käyttää vain rajattu ryhmä.  

Aineistotyypit 

Kirjat, nuotit ja äänitteet 

Hankimme aineistoja elektronisina ja painettuina. E-kirjat ovat käytettävissä Metropolian käyttäjätunnuksella käyttöehtojen mukaisesti tai avoimesti saatavilla. 

Painetut aineistot sijoitetaan siihen kirjastoon, joka toimii samalla kampuksella koulutuksen kanssa. Painetun aineiston saatavuutta lisää 3AMK-kirjastojen yhteistyö, kaukolainaus sekä Varastokirjastosta lainattava vanhempi aineisto. 

Kurssikirjat 

Hankimme kurssivaatimuksissa olevaa aineistoa elektronisena aina, kun se on mahdollista. E-kirjoista pyrimme hankkimaan rajoittamattoman käytön lisenssejä. Osa palveluntarjoajista tarjoaa lisenssejä, joissa yhtäaikaisten käyttäjien määrää on rajattu. Kaikkia kurssikirjoja ei ole tarjolla elektronisina kirjastokäyttöön. Emme hanki e-aineistoja, jotka vaativat kirjastolta käyttäjäkohtaista lisenssienhallintaa. Hankittavien e-aineistojen käytön tulee perustua ip-osoitteisiin tai SSO-tunnistautumiseen. 

Painettuja kurssikirjoja pystymme hankkimaan vain osalle kurssiin osallistujista. Kahden viikon lainat parantavat kurssikirjojen saatavuutta. Hankimme kurssivaatimuksissa olevista kirjoista myös kappaleita, joita voi käyttää vain kirjastossa. Painettujen kirjojen hankinnoissa noudatamme kaavaa 2 kirjaa / 10 opiskelijaa + käsikirjastokappale.  

Lehdet 

Tilaamme pääsääntöisesti koulutusaloihin liittyviä lehtiä painettuina ja elektronisessa muodossa. Päätökset tilauksista tehdään vuosittain.  

Opinnäytetyöt 

Opinnäytetyöt säilytetään pääsääntöisesti elektronisina versioina. Ne löytyvät Theseuksesta, joka on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama verkkopalvelu. Kirjastoon toimitetaan paperiversio vain poikkeustapauksissa. Säilytämme paperimuotoisia opinnäytetöitä kirjastossa 5 vuotta. Sen jälkeen ne siirretään Metropolian arkistoon. 

Kokoelman arviointi ja poistot 

Kokoelmia arvioidaan ja poistoja tehdään säännöllisesti. Painettujen aineistojen poistamisessa käytetään tarvittaessa apuna opettajien aineistotuntemusta. Poistettu aineisto lähetetään Varastokirjastoon, josta niitä voi lainata tarvittaessa. E-aineistojen lakkautuksiin vaikuttavat käyttötilastot. Vähän käytettyjen aineistojen tilaus voidaan lakkauttaa. 

Lahjoitukset 

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät nykyisiä kokoelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto päättää, mitä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmiin. Valintaperusteet ovat samat kuin ostetulla aineistolla. 

Metropolian julkaisut 

Metropolian julkaisuista lähes kaikki ovat avoimesti saatavilla sähköisinä pdf-kirjoina tai muina verkkoaineistoina.

Avoin julkaiseminen 

Kirjasto tukee avointa julkaisemista. Vastaamme Metropolian henkilökunnan ei-avointen julkaisujen rinnakkaistallentamisesta Theseukseen. 

Henkilökunnan ja hankkeiden aineistohankinta 

Hankimme aineistoja henkilökunnan ja hankkeiden työkäyttöön. Osaamisalue tai hanke maksaa aineiston ja kirjasto hoitaa tilaamisen. Näitä aineistoja ei tallenneta MetCat Finna –verkkopalveluun. 

Emme hanki tutkinto-ohjelmaa tai erillistä projektia varten sähköisiä opetusmateriaaleja (esim. opettajan oppaat) tai asennettavia ohjelmia. 

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement