Siirry pääsisältöön

Kirjaston palvelut

Painetut ja e-aineistot 

MetCat Finnasta voit hakea tietoa 3AMK-kirjastojen painetuista aineistoista. Palvelussa on linkkejä Metropolian käytössä oleviin lisensoituihin elektronisiin aineistoihin ja valikoituihin vapaan verkon aineistoihin. Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet ovat korkeakoulukohtaiset. Suurinta osaa lisensoiduista e-aineistoista on mahdollista käyttää paikallisesti kampuksilla. Kampusten ulkopuolella tapahtuva etäkäyttö edellyttää kirjautumista korkeakoulun verkkotunnuksilla.

MetCat Finnassa on kaksi hakua: Kirjaston kokoelmat ja Kansainväliset e-aineistot. Kansainvälisten e-aineistojen haulla löydät englanninkielisiä elektronisia artikkeleita ja e-kirjoja.

Lehdet

Kirjastossa on sekä painettuja että e-lehtiä. MetCat Finnasta löydät molempien tiedot. Painettuja lehtiä voi lukea paikan päällä, niitä ei lainata.

Opinnäytetyöt

Kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen elektronisia opinnäytetöitä sekä julkaisuja voit hakea Theseuksesta. MetCat Finnassa on tiedot Metropolian painetuista opinnäytetöistä ja pääsy elektronisiin opinnäytetöihin.

Osa vanhemmista opinnäytetöistä on siirretty Metropolian arkistoon. Näitä töitä voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen arkisto(at)metropolia.fi tai soittamalla numeroon 040 334 5130. Stadian ja Htol:n opinnäytetyöt (otantana) on siirretty Helsingin kaupunginarkistoon. 

Aineiston hankinnan periaatteet

Kokoelmatyön lähtökohta on oman korkeakouluyhteisön aineistotarpeisiin vastaaminen. Kirjaston kokoelmat ja verkkopalvelut tarjoavat hyvät oppimisen sekä TKI-toiminnan mahdollisuudet metropolialaisille. Tietopalvelupäällikkö vastaa kokoelmapolitiikasta.

Kehitämme kirjaston kokoelmaa yhteistyössä Metropolian henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Kirjaston asiantuntijat vastaanottavat asiakkaiden tekemiä hankintapyyntöjä ja hankkivat aineistoja seuraavien kriteereiden mukaisesti.

  • Aineisto liittyy Metropolian koulutusaloihin ja strategisiin teemoihin
  • Aineiston sisältö on ajantasaista ja luotettavaa
  • Aineisto on suomen tai englannin kielistä

Painettujen aineistojen hankinnassa käytetään kilpailutettuja välittäjiä. E-aineistoja hankimme FinELibin kautta ja suoraan sellaisilta palveluntarjoajilta, jotka voivat pääosin sitoutua FinELibin lisensiointiperiaatteisiin. Hankimme e-aineistoja, jotka lisensioidaan koko organisaatiolle. Käytön tulee perustua ip-osoitteisiin tai SSO-tunnistautumiseen. Emme hanki e-aineistoja, jotka vaativat kirjastolta käyttäjäkohtaista lisenssienhallintaa tai joita voi käyttää vain rajattu ryhmä.  

Kirjat, nuotit ja äänitteet 

Hankimme aineistoja elektronisina ja painettuina. E-kirjat ovat niiden käyttöehtojen mukaisesti käytettävinä joko Metropolian käyttäjätunnuksella tai avoimesti. 

Painetut aineistot sijoitetaan siihen kirjastoon, joka toimii samalla kampuksella koulutuksen kanssa. Painetun aineiston saatavuutta lisää 3AMK-kirjastojen yhteistyö, kaukolainaus sekä Varastokirjastosta lainattava vanhempi aineisto. 

Kurssikirjat 

Hankimme kurssivaatimuksissa olevaa aineistoa elektronisena aina, kun se on mahdollista. E-kirjoista pyrimme hankkimaan rajoittamattoman käytön lisenssejä. Osa palveluntarjoajista tarjoaa lisenssejä, joissa yhtäaikaisten käyttäjien määrää on rajattu. Kaikkia kurssikirjoja ei ole tarjolla elektronisina kirjastokäyttöön. 

Painettuja kurssikirjoja pystymme hankkimaan vain osalle kurssiin osallistujista. Kahden viikon lainat parantavat kurssikirjojen saatavuutta. Hankimme kurssivaatimuksissa olevista kirjoista myös kappaleita, joita voi käyttää vain kirjastossa. Painettujen kirjojen hankinnoissa noudatamme kaavaa 2 kirjaa / 10 opiskelijaa + käsikirjastokappale.  

Lehdet 

Tilaamme pääsääntöisesti koulutusaloihin liittyviä lehtiä painettuina ja elektronisessa muodossa. Päätökset tilauksista tehdään vuosittain.  

Opinnäytetyöt 

Opinnäytetyöt säilytetään pääsääntöisesti elektronisina versioina. Ne löytyvät Theseuksesta, joka on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama verkkopalvelu. Kirjastoon toimitetaan paperiversio vain mikäli työtä ei voida julkaista Theseuksessa. Säilytämme paperimuotoisia opinnäytetöitä kirjastossa 5 vuotta. Sen jälkeen ne siirretään Metropolian arkistoon. 

Kokoelman arviointi ja poistot 

Kokoelmia arvioidaan ja poistoja tehdään säännöllisesti. Painettujen aineistojen poistamisessa käytetään tarvittaessa apuna opettajien aineistotuntemusta. Poistettu aineisto lähetetään Varastokirjastoon, josta niitä voi lainata tarvittaessa. E-aineistojen lakkautuksiin vaikuttavat käyttötilastot. Vähän käytettyjen aineistojen tilaus voidaan lakkauttaa. 

Lahjoitukset 

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät nykyisiä kokoelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto päättää, mitä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmiin. Valintaperusteet ovat samat kuin ostetulla aineistolla. 

Metropolian julkaisut 

Metropolian julkaisuista lähes kaikki ovat avoimesti saatavilla sähköisinä pdf-kirjoina tai muina verkkoaineistoina. Kirjasto vastaa Metropolian henkilökunnan ei-avointen julkaisujen rinnakkaistallentamisesta Theseukseen. 

Hankintaehdotukset

Kaikki asiakkaat voivat ehdottaa aineistoa hankittavaksi kirjastoon.

Henkilökunnan ja hankkeiden aineistot

Hankimme kirjoja myös henkilökunnan ja hankkeiden työkäyttöön.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste