Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

Aineistonhallinta TKI-hankkeessa

Monissa TKI-hankkeissa kerätään tai tuotetaan tutkimus- tai kehittämisaineistoja. Siksi vastuullinen aineistonhallinta on tärkeä osa TKI-hanketta.

Mitä on tutkimus- tai kehittämisaineisto?

Tutkimus- ja kehittämisaineistoa on kaikki sellainen aineisto, jota kerätään tai tuotetaan tutkimuksen tai kehitystyön toteuttamiseksi ja johon sen tulokset perustuvat.Tutkimusdataksi kutsutaan digitaalisessa muodossa olevaa tutkimusaineistoa. Tässä oppaassa näistä aineistoista käytetään myös lyhyemmin termiä aineisto. 

Erilaisissa TKI-projekteissa syntyy erilaisia tutkimus- ja kehittämisaineistoja ja eri määriä. 

Tutkimus- ja kehittämisaineistoa voivat olla esimerkiksi:

 • mittaustulokset
 • kyselyt ja haastattelut 
 • äänitteet ja videot
 • tutkimuspäiväkirjat ja muistiinpanot
 • piirrokset, valokuvat, tekstinäytteet ja muu keruuaineisto
 • näytteet
 • toisen aineiston pohjalta luotu uusi aineisto
 • palautteet
 • työpaja-aineistot
 • itse tehdyt aineistot, kuten ohjelmistot, 3D-mallinnukset jne. (pois lukien julkaisut)

Lue lisää muista TKI-hankkeessa syntyvistä aineistoista

Mitä on vastuullinen aineistonhallinta?

Vastuullinen tutkimusaineistojen hallinta tarkoittaa, että 

 • tutkimus- tai kehittämisaineisto on kuvailtu niin, että se on ymmärrettävää (metadata)
 • tutkimus- tai kehittämisaineisto on luotu, tallennettu ja järjestetty niin, että data säilyy käyttökelpoisena ja luotettavana
 • tietosuoja ja tietoturva on varmistettu
 • aineiston keräämisessä tai tuottamisessa on noudatettu lainsäädäntöä ja hyvää tieteellistä käytäntöä

Miksi aineistonhallinta on tärkeää?

Hyvin hallittu aineisto on luotettavaa ja siihen voidaan nojata tutkimuksen tai kehitystyön johtopäätöksissä. Lisäksi:

 • aineistonhallinta on osa hyvää tutkimuskäytäntöä ja koskee myös TKI-toimintaa
 • kun aineistoa koskevista asioista on sovittu jo heti alussa, ei synny epäselvyyksiä esim. tekijyydestä
 • hankkeessa tuotetut aineistot säilyvät tallessa ja ovat helposti löydettävissä
 • aineistot ovat ymmärrettäviä, sekä sinulle itsellesi että myös muille
 • se mahdollistaa aineistojen jatkokäytön ja säästää resursseja
 • se on edellytys aineistojen avaamiselle
 • aineistonhallinta on meriitti. Aineistoihin voi viitata ja niistä voi tehdä myös julkaisuja
 • TKI-toiminta on vaikuttavaa ja näkyvää
 • organisaatiossa tiedetään mitä aineistoja hankkeissa tuotetaan ja missä ne ovat

Itseopiskelumateriaalit 

Vastuullinen aineistonhallinta -Moodlekurssin kouluttaa sinut vastuullisen aineistonhallinnan perusteisiin. Kevyiden tehtävien avulla voit testata osaamisesi. 

Koulutusvideoidemme avulla otat aineistonhallinnan haltuun ja käsittelet TKI-toiminnan aineistoja vastuullisesti.

Aineistonhallinnan vaiheet 

Aineistonhallinta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen.

1. Ennen TKI-hanketta tai aivan hankkeen alussa

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu aineistonhallintasuunnitelman tekeminen (työkaluna DMPTuuli) sekä sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. Kun TKI-hanke on käynnissä

Toisessa vaiheessa on vuorossa tutkimus- tai kehittämisaineiston keruu tai tuottaminen, huomioiden tarvittavat luvat ja tutkittavien informointi. Aineistoa käsittellään ja kuvaillaan. Aineisto tallennetaan tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Haluttaessa voidaan jo avata tutkimusdataa tai osia siitä.

3. TKI-Hankkeen päättyessä

Kolmannessa vaiheessa data tuhotaan, arkistoidaan tai avataan. Aineisto ilmoitetaan datakatalogiin. Avatun datan jatkokäyttö on mahdollista uusissa hankkeissa, opetuksessa, opiskelussa tai yrityksissä.

Datatukipalvelut

Tuemme Metropolian TKI-toimintaa muunmuassa seuraavin tavoin:

 • Aineistonhallintaan ja avoimeen TKI-toimintaan liittyvä neuvonta
 • Työpajat ja hanketapaamiset, esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelman tekoon
 • Aineistonhallintasuunnitelman kommentointi DMPTuulissa
 • IDA-tallennustilat
 • Datakatalogi, kuvailusivut ja aineistojen avaaminen

Asiantuntijat


Elina Nurminen, tietoasiantuntija


Joona Koiranen, data-asiantuntija

Ota yhteyttä

Tavoitat meidät sähköpostilla: datatuki@metropolia.fi

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste