Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

Pysyvät tunnisteet

Pysyvä tunniste (persistent identifier, PID) on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, joka  yksilöi jonkun asian, esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai henkilön. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan, että linkki toimii, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa olisi muuttunut.

 • Pysyvät tunnisteet (esim. URN, DOI, ORCID) ovat tärkeää metatietoa.
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta.
 • Julkaisujen yleisesti käytettyjä pysyviä tunnisteita ovat
  • Handle-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi avoimissa  julkaisuarkistoissa
  • DOI-tunnisteet, joita käytetään kaupallisten kustantajien järjestelmissä
  • URN-tunnisteet, joita käytetään kansalliskirjastojen digitaalisissa kokoelmissa ja julkaisuarkistoissa, esim. Theseuksessa. Täten siis kaikki Theseukseen tallennetut Metropolian julkaisut ja opinnäytetyöt saavat pysyvän tunnisteen.
 • Datan kuvailutietojen ja datasettien yleisiä pysyviä tunnisteita ovat esimerkiksi URN (Etsin, Tietoarkisto, Kielipankki) ja  DOI (Zenodo)

Kun julkaisu rinnakkaistallennetaan Theseukseen, se saa pysyvän tunnisteen.

ORCID-tutkijatunniste

ORCID-tunnus eli tutkijatunniste on tutkijan yksilöivä digitaalinen tunniste. ORCID-tunnus on suositeltavaa ottaa käyttöön, koska

 • sen avulla erotut muista tutkijoista vaikka jollakulla olisi sama nimi, oma nimesi muuttuu tai nimesi kirjoitetaan eri yhteyksissä eri tavalla
 • voit ylläpitää julkaisuluetteloa ORCID-palvelussa
 • ORCID mahdollistaa julkaisutietojen automaattisen liikkumisen järjestelmästä toiseen
 • Osa kuntantajista edellyttää ORCID-tunnuksen käyttöä
 • Tunnistetta voi käyttää mm. julkaisuissa, käsikirjoituksissa, blogeissa, sähköpostin allekirjoituksissa, somessa ja rahoitushakemuksissa.

ORCID-logo

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste