Siirry pääsisältöön

Kirjaston TKI-toiminnan tukipalvelut

Aineistonhallintasuunnitelma

Aineistonhallinta alkaa aina suunnittelulla. Aineistonhallintasuunnitelma kannattaa laatia osana opinnäytetyön suunnitelmaa aina kun opinnäytettä varten kerätään tai tuotetaan tutkimusaineistoa. Opiskelija sopii aineistonhallintasuunnitelman teosta ja muodosta opinnäytetyön ohjaajan kanssa. 

Aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeää, koska:

  • se toimii tarkistuslistana sille, että opinnäytetyön suunnittelussa on huomioitu tarvittavat lupa- ja sopimusasiat, tutkimusetiikka sekä tietosuoja ja tietoturva. 
  • aineisto säilyy järjestelmällisenä ja helposti hallittavana, kun esimerkiksi tallentaminen, käsittely ja kuvailu on suunniteltu etukäteen.

Suunnitelmapohjat

Aineistonhallintasuunnitelman tekoon on olemassa erilaisia suunnitelmapohjia. Opiskelija sopii opinnäytetyönohjaajan kanssa, mitä suunnitelmapohjaa käytetään. 

Opinnäytetyön suunnittelulomake

Opiskelijan dmp (DMPTuulissa)

  • Keskittyy aineistonhhallintaan.
  • Opiskelija voi täyttää suunnitelman DMPTuuli-verkkotyökalussa (rekisteröityminen vaatii nimen, sähköpostin ja organisaation).
  • DMPTuulissa täytetty suunnitelma on dynaaminen; sitä voi päivittää helposti verkossa ja ladata tarvittaessa esimerkiksi pdf-muodossa omalle koneelle ja Wihiin. 
  • Suunnitelman voi jakaa opinnäytetyönohjaajalle sähköpostitse suoraan DMPTuulissa ja ohjaaja voi kommentoida suunnitelmaa DMPTuulissa.
  • Suunnitelmaan voi jakaa luku- ja kirjoitusoikeuksia, esimerkiksi jos sitä työstää useampi opinnäytetyöntekijä.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Saavutettavuusseloste