Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Hanketuloksista liiketoimintaa

Viimeistään TKI-hankkeen päättyessä tulee pohtia, voiko hankkeessa syntyneitä ideoita tai  tuloksia ​kaupallistaa liiketoiminnaksi. Julkisesti rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuus ja merkitys paranevat huomattavasti, jos syntyneet tulokset saadaan otettua käyttöön hankkeen päätyttyä. Näin niistä hyötyvät mahdollisimman monet. TKI-toiminnan avoimuus tukee tätä tavoitetta.

  • Hankkeessa kehitettäviä tuotteita ja palveluja on mahdollista myydä eteenpäin esimerkiksi Metropolian omana liiketoimintana, uuden yrityksen toimesta tai vaikka lisensoimalla ne jo vakiintuneelle yritykselle. Tärkeintä on kuitenkin sopia omistajuudesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  • Metropoliasta löytyy monenlaista apua saattamaan ideat ja tulokset kaupalliseksi menestykseksi. Apua löytyy esimerkiksi ideoiden kaupallisen potentiaalin arviointiin, ulkopuolisen rahoituksen löytämiseen, lisensointiin tai vaikka spin off -yrityksen perustamiseen. Tuki on pääsääntöisesti neuvontaa sopivien etenemisreittien löytämiseksi.
  • Voit lukea lisää tulosten hyödyntämisestä, kaupallistamisesta, keksinnöistä ja korkeakoululähtöisestä yrittäjyydestä OMA:sta, TKI-toiminnan sivuilta.

Lisälukemista:

ARENEn yrittäjyyssuositukset

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset yrittäjyyssuositukset korkeakouluille

Suositusten tavoitteena on tarjota ammattikorkeakouluille ja yliopistoille välineitä yrittäjyyden edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

Yrittäjyysneuvonta

Korkeakoululähtöisten tulosten kaupallistamisen tukea yrittäjyydeksi antaa innovaatioasiantuntija. Tuki on pääsääntöisesti neuvontaa sopivien etenemisreittien löytämiseksi.

Pääkaupunkiseudulla toimii lukuisia yrityshautomoita, kiihdyttämöitä (esim. Metropolian Turbiini) ja muita tukipalveluita (Helsingissä esim. NewCo Factory ja Vantaalla yrityskeskus Leija), joiden kaikkien tavoitteena on edistää korkeakoululähtöisten tulosten hyödyntämistä ja viemistä yhteiskuntaan esim. uuden yrittäjyyden muodossa. Metropolia tekee yhteistyötä näiden tahojen kanssa ja toimii osana Metropolialueen innovaatio- ja yrittäjyysekosysteemiä yhdessä alueen muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement