Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Avoin julkaiseminen

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteiden mukaisesti julkaisemiseen käytetään avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.

  • Avoin julkaiseminen lisää  tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä  tasa-arvoista tiedonsaantia sekä edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
  • Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
  • Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on myös pysyvä tunniste. Esimerkiksi Theseukseen tallennetut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.

Avoimen julkaisemisen tavat

Avoimen julkaisemisen tapoja on useita.

Kultainen OA (Gold OA)

Julkaiseminen avoimessa julkaisukanavassa. Monet tiedelehdet perivät avoimesta julkaisemisesta maksun

Vihreä OA (Green OA) 

Rinnakkaistallentaminen avoimeen julkaisuarkistoon (amkeissa ensijaisesti Theseukseen)

  • rinnakkaistallentamiseen tarvitaan kustantajan lupa
  • kustantajien lupien tarkistaminen ja rinnakkaistallentaminen tehdään kirjastossa
  • tiedelehdet myöntävät rinnakkaistallennusluvan yleensä artikkelin vertaisarvioidulle käsikirjoitusversiolle, mutta ei lehden taittoasun mukaiselle versiolle
  • kustantaja voi asettaa rinnakkaistallentamiselle embargon eli karanteeniajan (esim. 12 kk), jonka aikana artikkelia ei saa julkaista vapaasti verkossa
​Hybridi OA 

Julkaiseminen tilausmaksullisessa  lehdessä niin, että kirjoittaja maksaa kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun saadakseen artikkelin avoimeksi

  • kirjoittajamaksu eli APC-maksu (Article processing Charge) voi olla tuhansia euroja
  • hybridimalli on käytössä vain isoilla kansainvälisillä tieteellisillä kustantajilla, kuten esimerkiksi Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis ja SAGE. 
  • hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamak

Metropolian ohjeet kirjoittajille ja tarkempaa tietoa avoimesta julkaisemisesta,  julkaisukanavista ja julkaisutiedonkeruusta löydät OMA:sta Julkaisuoppaasta.

Avoin julkaiseminen Metropoliassa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

Metropolia on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen Arenen vuonna 2009 antaman lausuman mukaisesti. Lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avointa julkaisupolitiikkaa ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla. Tämän lisäksi rehtorin 23.11.2015 tekemän päätöksen mukaan kaikki Metropolian henkilökunnan TKI-toiminnassa tekemät julkaisut julkaistaan avoimesti, ellei rahoittajan tai kustantajan ehdoista tai kolmannen osapuolen omistamasta materiaalista muuta johdu. Muissa kuin avoimissa julkaisukanavissa julkaistut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

Luonnosvaiheessa olevassa avoimen julkaisemisen kansallisessa strategiassa esitetään, että viimeistään vuonna 2022 kaikki uudet tieteelliset julkaisut ovat välittömästi avoimia.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement