Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Aineistojen ja tulosten avaaminen

Avaaminen tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistot, -menetelmät ja -tulokset avataan vapaasti saataville käyttöehtojen mukaisesti käytettäviksi.

  • Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä tekijälleen.
  • Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville viimeistään tutkimuksen päätyttyä.
  • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen.
  • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services