Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista, jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.

Fairdata-palvelu koostuu neljästä osasta:

  • tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS

Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

IDA - tutkimusaineistojen säiltyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA - hyödynnä ilmaista tallennustilaa hankkeesi tarpeisiin

  • soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen
  • datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken
  • datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa
  • sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.

Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla. Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.

 

Metropolian IDA-yhteyshenkilönä toimii informaatikko Joona Koiranen. 
Kysy lisätietoja IDA:n käytöstä joona.koiranen@metropolia.fi

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services