Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Aineistonhallintasuunnitelma DMPTuuli-työkalun avulla

Metropolian TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä.

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään viimeistään kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  projektinhallintajärjestelmään hankkeen kansioon. 
   

Lisätietoa ja tukea aineistonhallintasuunnitelman tekoon

 • ​Voit sopia hankkeellesi työpajan tai tapaamisen aineistonhallintasuunnitelman tekoon
 • Voit lähettää DMPTuuli-työkalulla tekemäsi aineistonhallintasuunnitelman kommentoitavaksi 
 • Voit osallistua DMPTuuli-verkkotyöpajaan tai avoimeen DMPTuuli-työpajaan, jonka ajankohdat löydät koulutuskalenterista.

Ota yhteyttä: Informaatikko Joona Koiranen, joona.koiranen@metropolia.fi

 

DMPTuuli 

DMPTuuli on aineistonhallinnan suunnittelun työkalu.

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).

DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (muokkaa käyttäjätietoja)
 • Valitse "Tee suunnitelma". Sen jälkeen Kirjoita projektin nimi. Valitse organisaatioksi Metropolia, mikäli haluat käyttää Metropolian suomenkielistä mallipohjaa. Valitse rahoittaja, jos se löytyy listalta, jolloin voit hyödyntää rahoittajan omaa mallipohjaa. 
 • DMPTuulin käyttöliittymä on sekä suomeksi että englanniksi
 • Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun

 

DMPTuuli-verkkotyöpaja

DMPTuuli-verkkotyöpajassa teet aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti kohta kohdalta. Samalla opit käyttämään DMPTuuli-työkalua. Katso videot samalla kun teet suunnitelmaasi. 

Työpaja sisältää seitsemän videotallennetta, jotka käsittelevät suunnitelman eri osioita. Verkkotyöpajan tallenteiden kesto on yhteensä n. 45 minuuttia.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services