Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Aineistonhallintasuunnitelma DMPTuuli-työkalun avulla

Metropolian TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä.

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään viimeistään kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  projektinhallintajärjestelmään hankkeen kansioon. 
   

Lisätietoa ja tukea aineistonhallintasuunnitelman tekoon

 • ​Voit sopia hankkeellesi työpajan tai tapaamisen aineistonhallintasuunnitelman tekoon
 • Voit lähettää DMPTuuli-työkalulla tekemäsi aineistonhallintasuunnitelman kommentoitavaksi 
 • Voit osallistua DMPTuuli-verkkotyöpajaan tai avoimeen DMPTuuli-työpajaan, jonka ajankohdat löydät koulutuskalenterista.

Ota yhteyttä: Informaatikko Joona Koiranen, joona.koiranen@metropolia.fi

 

DMPTuuli 

DMPTuuli on aineistonhallinnan suunnittelun työkalu.

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).

DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (muokkaa käyttäjätietoja)
 • Valitse "Tee suunnitelma". Sen jälkeen Kirjoita projektin nimi. Valitse organisaatioksi Metropolia, mikäli haluat käyttää Metropolian suomenkielistä mallipohjaa. Valitse rahoittaja, jos se löytyy listalta, jolloin voit hyödyntää rahoittajan omaa mallipohjaa. 
 • DMPTuulin käyttöliittymä on sekä suomeksi että englanniksi
 • Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun

 

DMPTuuli-verkkotyöpaja

DMPTuuli-verkkotyöpajassa teet aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti kohta kohdalta. Samalla opit käyttämään DMPTuuli-työkalua. Katso videot samalla kun teet suunnitelmaasi. 

Työpaja sisältää seitsemän videotallennetta, jotka käsittelevät suunnitelman eri osioita. Verkkotyöpajan tallenteiden kesto on yhteensä n. 45 minuuttia.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement