Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että jo hankkeen alussa on luotu sille perusta.

Edellytyksiä luodaan mm. seuraavasti

  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto​
  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
  • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resursoinnista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia

Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Nämä asiat ovat myös keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa.

Lisätietoa sopimuksista TKI-toiminnassa ja Metropolian aiesopimus- ja yhteistyösopimusmalli löytyvät OMA:sta, TKI-toiminnan materiaaleista. 

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services