Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Hankkeen tulosten hallinta avoimuutta edistävästi

Hankkeen tulosten hallinnassa

  • kiinnitetään huomiota siihen, että tulokset ovat löydettävissä, ymmärrettävissä ja tarvittaessa uudelleenkäytettävissä
  • huolehditaan julkaisujen, hankkeessa kerättyjä aineistojen ja muiden mahdollisten hanketyössä syntyneiden tulosten säilytyksestä ja löydettävyydestä
  • julkaisujen tiedot ilmoitetaan JUSTUS-järjestelmän kautta julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisut tallennetaan mahdollisuuksien mukaan Theseukseen

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services