Skip to main content

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

Hankkeen toteutus avoimuutta edistävästi

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

  • kerätään aineistoa tarvittavat luvat ja tutkittavien informonti huomioon ottaen
  • analysoidaan aineistoa
  • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti  tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
  • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
  • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services