Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Aineistonhallinta ja avoin TKI-toiminta

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet

Metropolian strateginen tavoite on olla Vaikuttajakorkeakoulu.  Avoin toimintatapa on merkittävässä roolissa vaikuttavuuden saavuttamisessa.

Metropolia on sitoutunut 3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden TKI-toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta. Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin.

Viisaan avoimuuden lähtökohta on, että avaamme infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja tulokset aina kun se on mahdollista. Avoimuudesta voimme poiketa perustellusta syystä, esim. jos henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, tulosten kaupallinen hyödyntäminen tai toiminnan tavoitteet vaarantuvat avoimuudesta.

Viisasta avoimuutta on myös se, että hyödynnämme omassa toiminnassamme avoimia infrastruktuureja, ympäristöjä, aineistoja, menetelmiä ja tuloksia aina kun mahdollista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoimen TKI-toiminnan  prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi:

  1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, ammattikorkeakoulun omiin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.
  2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.
  3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.
  4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.
  5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen
     

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

 

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement