Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Etene näin

Etene esimerkiksi näin

1. Kartoita aiheeseesi liittyvää perustietoa ja -teoriaa

 • Etsi MetCatista kirjoja ja muuta perustietoa.
 • Finna.fistä löydät kaikkien korkeakoulukirjastojen aineistoja sekä mm. raportteja, väitöskirjoja ja muita verkossa olevia julkaisuja.
 • Tutustu aiheeseesi liittyviin opinnäytetöihin Theseuksessa.
  • Vaikka opinnäytetöitä ei välttämättä kannata käyttää suoraan lähteinä, ne ovat hyödyllisiä tiedonhaussa. Niitä kannattaakin käyttää apuna mm. oman aiheen hahmottamisessa ja siihen liittyvän tutkimuksen kartoittamisessa. Erityisesti kannattaa tutustua opinnäytetöiden lähdeluetteloihin joista voi löytää hyviä vinkkejä tutkimuksiin ja muihin tiedonlähteisiin.
 • Myös Terveysportista löytyy paljon perustietoa terveydestä.

2. Tutustu kotimaisiin artikkeleihin

 • Medicistä löydät kotimaisten terveysalan lehtien sisältöjä.
 • Finna.fistä löydät myös muiden alojen artikkeleja.

3. Kartoita kansainvälistä tutkimusta

 • Kansainvälistä tutkimusta löydät mm. seuraavista tietokannoista: Cinahl, PubMed, Academic Search Elite.
 • Lisätietoa näistä ja muista hyödyllisistä tietokannoista löydät tämän oppaan Tietokannat-välilehdeltä.

4. Käytä apuna jo löytämääsi aineistoa

 • Tutustu mm. lähdeluetteloihin, tekijöihin ja asiasanoihin.
 • Omaan aiheeseen täydellisesti sopivaa aineistoa ei välttämättä löydy. Mieti eri näkökulmia, aiheen osa-alueita, laajempaa kontekstia.
 • Muista myös ohjelmat joiden avulla voit kerätä lähdeviitteitä ja tehdä lähdeluetteloita. Metropolia tarjoaa käyttöösi RefWorks-viitteidenhallintaohjelman. Lisäksi on olemassa ilmaisia ohjelmia, mm. Zotero, EndNote Basic, Mendeley.

5. Käytä apuna myös yliopistojen aineistoja

 • Voit tarkistaa mm. Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta yliopiston lehtien ja kirjojen saatavuutta. Näitä aineistoja ei voi käyttää kotoa käsin, mutta ne ovat saatavilla yliopiston kirjastossa paikan päällä.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services