Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaku

Metropolian kirjasto

Metropolian kirjasto on yksi 3AMK-kirjastoista. Asiakasrekisteri ja painettujen aineistojen kokoelma ovat yhteiset Haaga-Helian ja Laurean kirjaston kanssa. Kirjasto on avoin kaikille, mutta tarjoamme Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle enemmän avoimia ja ilmaisia palveluja. Asiakkaamme ovat pääasiassa Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Saat meiltä

  • ajantasaiset kokoelmat ammatillisiin tiedontarpeisiin
  • uudet miellyttävät tilat laajoilla aukioloajoilla
  • tiedonlähteet käyttöösi paikan päällä tai verkossa 24/7
  • apua asiantuntevalta henkilökunnalta 
  • tiedonhaun koulutusta.

Noudatamme korkeakoulukirjastojen valtakunnallisia käytänteitä ja suosituksia. Kirjaston toimintaa arvioidaan vuosittain myös määrällisesti. 

LibGuides-oppaista saat vinkkejä oman alasi aineistoista, tiedonhausta sekä tietoa kirjaston palveluista.​

Tärkeimmät verkkopalvelut

Kirjasto tuottaa käyttöösi kahta verkkopalvelua: MetCat Finna ja LibGuides.

Kirjaston palvelut -sivuilta löydät lisää tietoa kirjaston palveluista.

Tarvitset tiedonhakutaitoja

Ammattikorkeakoulussa tärkeitä teemoja ovat mm. asiantuntijuus, kehittäminen, innovointi ja kansainvälisyys. Korkeakoulusta valmistuvalta edellytetään kykyä ymmärtää, seurata ja arvioida kriittisesti tutkimustietoa.

Korkeakoulussa vastuu omasta oppimisesta lisääntyy ja sinun täytyy itse pystyä löytämään luotettavaa tietoa opiskeltavista aihepiireistä. Tarvitset siis työkaluja tiedon hankintaan, hallintaan ja käyttöön!

Kirjaston rooli tiedonhaussa

Kirjasto tarjoaa runsaasti aineistoja, joita et löydä avoimesta verkosta (mm. kirjat, tietokannat, e-lehdet, tutkimusartikkelit, opinnäytetyöt)

Tarjoamme lisäksi tukea erilaisten tiedonlähteiden käytössä, oli kyse sitten kurssikirjan löytämisestä tai laajemman tiedonhaun tekemisestä opinnäytetyötä varten

Tiedonhaun oppaat

Oman alasi tiedonlähteitä löydät alakohtaisista oppaista.

Tiedonhaun pikaopas kiireiselle

Muista nämä, kun haet tietoa jostain aiheesta.

1. Aloita aiheesta

Kun sinulla on aihe selvillä, voit miettiä näkökulmia ja lähestymistapoja tiedon hakemiseen. Tällöin hakusanojen valitseminen on helpompaa.

2. Käy töihin

Aloita tiedon hakeminen yksinkertaisesti. Kirjoita hakulaatikkoon yksi sana. Rajaa sen jälkeen hakutulosta. Valitse tarkempia hakusanoja. Näin erityisesti, kun etsit ulkomaisista tietokannoista artikkeleita.

3. Hyväksy turhautuminen

Kun joudut jumiin, rauhoitu. Turhautuminen on normaalia ja kuuluu prosessiin. Mieti mitä voisit tehdä toisin. Jokin toinen näkökulma aiheeseen? Jokin muu tietokanta? Ehkä kokeilet jonkun toisen kirjaston verkkopalvelua.

4. Poraudu dataan

Löysitkö superhyvän teoksen? Tarkista ovatko tekijät kirjoittaneet jotain muuta. Katso myös kirjan lähdeluettelo. Ehkä siellä on sinunkin aiheeseen sopivia teoksia. Sama juttu muiden tekemien opinnäytteiden kohdalla.

5. Pidä kirjaa

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä vinkkinä. Tallenna kaikkien vähänkin kiinnostavien kirjojen ja artikkeleiden tiedot. Se helpottaa lähdeluettelon laatimista.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement