Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Organisaatiot alakohtaisesti

Alakohtaisia linkkejä

Tutustu myös oman alasi kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja liittojen kotisivuihin. Niiden kautta voi löytyä lisälähteitä, linkkejä, suosituksia ja  muita ohjeita. Tällä sivulla muutamia esimerkkejä.

Apuvälinetekniikka

​Bioanalytiikka

Ensihoito

Fysioterapia

Hoitotyö

Jalkaterapia

 • FIP International Federation of Podiatrists
 • Footweb Footcare Treatment Information Resources
 • SJJL Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry

Optometria

 • AAOPT American Academy of Optometry
 • AOP Association of Optometrists (UK)
 • ECV European Coalition for Vision
 • NÄE ry Näkemisen ja silmäterveyden toimiala

Osteopatia

Radiografia

Sosiaaliala

Suun terveydenhuolto

Toimintaterapia

 • AOTA American Occupational Therapy Association
 • CAOT Canadian Association of Occupational Therapists
 • COTEC Council of Occupational Therapist for the European Countries
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • TOI Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
 • WFOT World Federation of Occupational Therapists

Vanhustyö

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services