Skip to main content

Digitaaliset aineistot opetuksessa: Lisensoidut e-aineistot

Kuka saa käyttää e-aineistoja?

Kirjaston lisensoimia e-aineistoja saavat käyttää:

 • Metropolian henkilökunta
 • Metropolian opiskelijat: AMK-tutkinto-opiskelijat, YAMK, Avoin-AMK, erikoistumiskoulutus, lukuvuosimaksulliset opiskelijat, ristiinopiskelu kotimaassa.

Metropolian opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää kirjaston e-aineistoja Metropolian verkossa ja myös etäkäytössä verkon ulkopuolelta Metropolian käyttäjätunnuksilla. Muut asiakkaat voivat käyttää aineistoja kirjaston tiloissa.

Lisenssit kieltävät pääasiassa aineistojen kaupallisen hyödyntämisen. Lisensoituja e-aineistoja ei siis voi käyttää esim. täydennyskoulutuksessa tai muussa maksullisessa koulutuksessa.

E-kirjat

Kirjaston tarjoamien e-kirjojen käyttöoikeudet vaihtelevat pääosin tietokantakohtaisesti, mutta myös tietokannan sisällä voi olla e-kirjoja erilaisilla oikeuksilla. E-kirjojen käyttö voi olla rajoittamatonta, mutta myös hyvinkin rajoitettua. E-kirjojen käyttömahdollisuudet vaihtelevat: osaa luetaan selaimessa, osan voi ladata ladata omalle laitteelle.

Lue lisää E-kirjat -oppaasta!

Rajoittamaton käyttö

Osassa yhtäaikaisten käyttäjien määrä on rajaton (esim. Springer, Oppiportti, Alma Talent), mutta mm. Ebook Central ja EBSCO E-Book -kokoelmat sisältävät myös yhden tai kolmen yhtäaikaisen käyttäjän kirjoja. 

Rajoitettu käyttö

E-kirjojen käyttö voi olla kredit-pohjaista kuten esim. Dawsonerassa. Pearsonin e-kirjoilla käyttökertoja eli kredittejä on yleensä vain 100 vuodessa. Yksi käyttökerta kuluttaa kredittejä vaihtelevan määrän.

Ellibs-kokoelmassa teos lainataan. Tällöin kirjan saa käyttöönsä vain yksi asiakas kerrallaan.

Rajoitettu yhtäaikaisten käyttäjien määrä

> E-kirjat -opas
E-kirjatietokannat

E-lehdet ja kokotekstiartikkelit

Pääosin rajoittamaton käyttöoikeus. 

> Tietokannat, joissa e-lehtiä ja kokotekstiartikkeleita

Hakuteokset

Hakuteoksissa on usein rajoittamaton käyttöoikeus.

Poikkeuksia on

 • Sähköverkkoekstraan tarvitaan erilliset kirjautumistunnukset, jotka saa kirjastosta
 • SFS Online max. 16 samanaikaista käyttäjää

> Hakuteostietokannat

E-aineistojen käyttöehdot

Kirjasto on hankkinut metropolialaisten käyttöön erilaisia e-aineistoja: tietokantoja, e-kirjoja, verkkolehtiä ja muuta e-aineistoa. Löydät e-aineistot MetCat Finnasta ja LibGuidesin E-aineistot A-Ö -listalta.

E-aineistoilla on omat käyttöehtonsa, joissa kerrotaan mm.

 • kuka saa käyttää aineistoa
 • mihin tarkoitukseen aineistoa saa käyttää
 • saako aineistoa esim. tulostaa, kopioda tai tallentaa (edes osittain)

Käyttämällä e-aineistoja sitoudut noudattamaan niiden käyttöehtoja.

Yksittäisten e-aineistojen käyttöehdot löydät E-aineistot A-Ö -listasta -merkin alta.
>> E-aineistot A-Ö

Yleiset käyttöehdot

Käyttäjällä on yleensä oikeus

 • selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
 • kohtuullisessa määrin tulostaa, kopioida ja tallentaa hakujen tuloksia tai yksittäisiä artikkeleita omaan käyttöönsä
 • luovuttaa yksittäinen kopio artikkelista tai muusta aineiston osasta toiselle henkilölle tämän henkilökohtaiseen käyttöön
 • käyttää aineistoja kurssimateriaalina Metropolian opetuksessa luomalla linkkejä aineistoihin (ei-kaupallinen käyttö).

Käyttäjällä ei ole oikeutta

 • käyttää aineistoa tai osia siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • tulostaa tai kopioida kokonaisia teoksia (esim. e-kirjat)
 • kopioida artikkeleita tai muuta aineistoa esimerkiksi Moodleen tai Omaan
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesta hakevat tai haravoivat aineistoja
 • levittää, myydä, julkaista tai muunnella aineistoa.

Yksittäisten aineistojen käyttöehdot voivat sisältää poikkeuksia, joita käyttäjien on noudatettava. Tarkista yksittäisten aineistojen käyttöehdot E-aineistot A-Ö -listasta.

Ole tarkka!

Olet vastuussa siitä, että käytät e-aineistoja käyttöehtojen mukaisesti. Jos käytät e-aineistoja, hyväksyt aineiston käyttöehdot.

E-aineistojen linkittäminen

Hyödynnä Metropolian käyttöön hankittuja e-aineistoja oppimisessa, opetuksessa ja verkko-oppimisympäristöissä. Dokumentin kopioinnin, tallentamisen ja jakamisen sijaan verkkomateriaaleja kannattaa linkittää, koska

 • e-aineistojen käyttöehdoissa saattaa olla rajoituksia artikkelien tallentamiselle ja jakamiselle
 • linkittämällä varmistat, että päivittyvästä aineistosta käytössäsi on aina tuorein versio
 • kirjasto saa luotettavampaa tietoa e-aineistojen käytöstä, mikä puolestaan vaikuttaa hankintapäätöksiin

Lisensoitua elektronista aineistoa ei voi linkittää suoraan kopioimalla osoite selaimen osoiteriviltä, koska linkeissä saattaa olla istuntokohtaisia tietoja. Tällaiset linkit eivät toimi enää myöhemmin. Lisäksi osoiteriviltä kopioidut linkit eivät todennäköisesti toimi Metropolian verkon ulkopuolella. Katso ohjeet toimivien linkkien muodostamiseen.

Etäyhteyslinkit

Opetuksessa tarvittavat e-aineistot on syytä jakaa linkkien avulla kopioinnin sijaan. Lisenssisopimukset pääosin kieltävät kopioiden jakamisen.

Linkitä MetCatista

E-aineistot kannattaa linkittää oppimisympäristöihin MetCatista aina kun se on mahdollista, tällöin etäyhteys toimii automaattisesti, kun opiskelija kirjautuu MetCatiin.

Suosikkilistan tekeminen

Useiden linkkien jakaminen MetCatista on järkevä tehdä MetCatin suosikkilistan kautta.

 • Lisää e-aineisto suosikkilistalla nastakuvakkeen () avulla
 • ​Suosikit löydät oman tilisi tiedoista
 • Muuta suosikkilista julkiseksi ja jaa linkki muille.

Suoraan dokumenttiin linkittäminen

Kaikki e-aineistot eivät kuitenkaan löydy MetCatista. Tällöin linkitys on tehtävä aineiston omassa käyttöliittymässä. Linkitys kannattaa tehdä etäyhteys- eli proxy-linkkinä, sillä sisäverkossa tehdyt suorat linkit eivät avaudu Metropolian verkon ulkopuolella.

Etäyhteyslinkin muodostaminen

Etäyhteyslinkin voi muodostaa e-aineistopalveluun tai suoraan dokumenttiin. E-aineistopalvelujen etäyhteysosoitteet löytyvät sivulta ezproxy.metropolia.fi (vaatii kirjautumisen).

​​Esimerkki: Ebscohost

http://ezproxy.metropolia.fi/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=831099&site=ehost-live

 • http://ezproxy.metropolia.fi/login?url=
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=831099&site=ehost-live

Muista aina varmistaa, että linkki on toimiva. Jos sinulla on ongelmia etäyhteyksien kanssa, ota yhteyttä kirjastoon: kirjasto [at] metropolia.fi.


E-kirjojen hankinta

Kaikkia e-kirjoja ei ole mahdollista hankkia kirjastokäyttöön. Kustantajat/välittäjät eivät yksinkertaisesti myy kirjoja kirjastoille.

Osa kirjoista julkaistaan vain painettuna, jolloin e-kirjaa ei luonnollisestikaan ole saatavilla.

Lähes kaikki opettajien oppaiden e-kirjaversiot on opettajan hankittava itse, niitä ei myydä kirjastoille.

Tietoa kirjastoaineiston hankinnasta ja aineistohankinnan periaatteista löydät oppaastamme.

E-kirjahankinnoissa kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään Metropolian kirjastoon, ks. yhteystiedot.

Google-haku, työpaja 17.8.2015

Googlaa tehokkaammin -työpajan ppt-esitys

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services