Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta ja kirjaston hankepalvelut

Avoin TKI-toiminta

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Metropoliassa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä. 

Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.

​Avoimeen TKI-toimintaan sisältyvät:

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen

​Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanke kehittää avoimuuden kulttuuria ja avoimia toimintatapoja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), TKI-toimintaan integroidussa oppimisessa sekä työelämäyhteistyössä.

Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä

  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiovastuu siirtyi Tieteellisten seurain valtuuskunnalle 2018 (ks. Avointiede.fi)
  • Tavoitteena on, että Suomi on maailman johtavia maita tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa
  • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä
  • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025

CC BY

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services

Saavutettavuusseloste | Accessibility Statement