Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan tukipalvelut

Avoin TKI-toiminta ja kirjaston tukipalvelut hankkeille

Näille sivuille on koottu tietoa Metropolian avoimesta TKI-toiminnasta sekä sitä tukevasta aineistonhallinnasta. Metropolia on sitoutunut edistämään TKI-toiminnan avoimuutta. Siihen sisältyvät avoimuutta edistävä toimintakulttuuri, julkaisujen avoimuus, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus sekä avoin oppiminen.

Kirjasto tarjoaa hankkeille aineistonhallinnan ja julkaisutoiminnan tuen lisäksi luotettavia tiedonlähteitä, tiedonhaun opastusta ja tiedonhakupalveluita.

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse hankepalvelut@metropolia.fi.

Kirjaston tukipalvelut hankkeille

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet

Metropolian strateginen tavoite on olla vaikuttajakorkeakoulu.  Avoin toimintatapa on merkittävässä roolissa vaikuttavuuden saavuttamisessa.

Metropolia on sitoutunut 3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden TKI-toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta.

Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin. Lue lisää alla olevista linkeistä.

Avoin TKI-toiminta

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Metropoliassa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä. 

Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.

​Avoimeen TKI-toimintaan sisältyvät:

 • Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri 
 • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus
 • Avoimet julkaisut

Avoimen TKI-toiminnan prosessi

Avoimen tki-toiminnan vaiheetAvoimen TKI-toiminnan  prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi:

 1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, ammattikorkeakoulun omiin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.
 2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.
 3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.
 4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.
 5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen
   

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J. Kuva: Avoimen TKI-prosessin viisi päävaihetta.

Muistilista

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana

 • Olet tietoinen Metropolian avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin
 • Viimeistään silloin kun hanke saa rahoituksen, teet aineistonhallintasuunnitelman ja sovit yhteistyökumppaneiden kanssa kerättävien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja käytettävissä
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia, laadukkaita julkaisukanavia
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut kun muut viittaavat julkaisuihisi ja jakamaasi dataan. 

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut

Saavutettavuusseloste