Skip to main content

3AMK kirjastot: 3AMK-yhteistyö

Korkeakoulujen yhteistyö

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tekevät yhteistyötä erilaisten kehittämisprojektien muodossa. Tämä yhteistyö parantaa opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä ja tuo uusia opiskelumahdollisuuksia.

Korkeakoulujen omat erikoisalat

Kolmella korkeakoululla on paljon yhteistä, esimerkiksi jokaisessa voi opiskella liiketaloutta. Jokaisella on kuitenkin myös jotakin omaa, jota kahdessa muussa ei voi opiskella. Esimerkiksi Haaga-Helialla on ammatillinen opettajakorkeakoulu, kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi voi opiskella Laureassa ja kulttuurialalle saa eväät Metropoliasta.

Professional Summer School

Tutustu kolmen korkeakoulun yhteisiin kesäopintoihin:

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services