Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Tietokannat

Tietokannat

Tältä sivulta löydät sote-alojen keskeisimmät tietokannat, joiden avulla voit etsiä sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleja, raportteja ja suosituksia.

Jokainen tietokanta sijaitsee omilla verkkosivuillaan. Haut tehdään suoraan eri tietokannoissa.

Ohjeita aineistojen käyttöön ja tiedonhakuun löydät välilehdeltä Ohjeita tiedonhakuun.

Kaikki e-aineistot löydät E-aineistot A-Ö -listalta.

Kansainvälisiä artikkeleja ja tutkimuksia

Cinahl: Hoitotiede, terveydenhuolto

PubMed: Lääke- ja terveystieteet

Ovid Medline: Lääke- ja terveystieteet. Vastaa PubMedia

ProQuest Central: Monialainen, mm. lääke- ja terveystieteet, sosiaaliala, kasvatus, psykologia, liiketalous

ScienceDirect: Monialainen, mm. lääketiede, luonnontieteet, sosiaaliala, liiketalous

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library: Monialainen, mm. sosiaaliala, psykologia, kasvatus, liiketalous. Toistaiseksi käytössä, neuvottelut jatkuvat alkuvuonna 2020. Lisätietoa.

Kotimaisia artikkeleja ja tutkimuksia

Medic: Terveysalan artikkeleja

Finna.fi: Aikakauslehtien artikkeleja (Arto)

Terveysportti: Terveystieteiden tietoportaali

Näyttöön perustuva toiminta

Systemaattisia katsauksia, hoitosuosituksia, näyttöön perustuvaa aineistoa.

Cochrane Library: Lääke- ja terveystieteet

Ovid JBI: Terveydenhoitoala, hoitotyö (JBI COnNECT)

Campbell Library: Sosiaalihuolto, kasvatustieteet

Hoitosuosituksia

Johtaminen, liiketalous

Löydät johtamiseen, liiketalouteen ja viestintään liittyviä tiedonlähteitä Liiketalouden oppaasta.

Alakohtaisia kansainvälisiä tietokantoja

Vapaasti verkossa olevia kansainvälisiä tietokantoja. Sisällöltään suppeampia kuin laajat terveysalan tietokannat.

Pohjoismaisia tietokantoja

Terveydenhuollon standardit

Standardeja löytyy mm. terveydenhuollon laitteista, tarvikkeista ja tietotekniikasta.

SFS Online: SFS-standardit

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services