Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Mitä ovat tietokannat?

Miksi käyttää tietokantoja

Tietokantoihin on kerätty tietoa esim. kirjoista ja niiden saatavuudesta sekä lehdissä julkaistuista tutkimusartikkeleista. Tarvitset niitä, kun haluat löytää tietoa kattavasti jostain aiheesta.

 • Tietokannat voivat olla
  • viitetietokantoja, jotka sisältävät perustiedot mm. artikkeleista.
  • kokotekstitietokantoja, joista löydät myös kokonaisia artikkeleita ja kirjoja.
 • Tietokannat sisältävät luotettavaa tietoa: niihin on valittu tieteellisiä julkaisuja ja luotettavaa asiantuntijatietoa (vertaisarvioitu, referee, peer review). Tiedon luotettavuuden arviointi on siis helpompaa.
 • Tietokantojen sisältö usein hakukoneiden saavuttamattomissa. Hakukoneet eivät siis välttämättä löydä kaikkia aiheeseesi liittyviä tutkimuksia. Systemaattisessa tiedonhaussa on tärkeää varmistaa, että haku löytää mahdollisimman laajasti aiheeseen liittyvän oleellisen tiedon.
 • Tietokannat keskittyvät yhteen tai useampaan tieteenalaan. Esim. käyttämällä sote-alojen tietokantoja kuten Cinahl ja PubMed löydät alasi keskeisen tiedon.
 • Tietokannoissa on helppo tehdä rajauksia, esim. jos haluaa löytää vain tutkimusartikkeleja tai vielä tarkemmin RCT-tutkimuksia.
 • Systemaattisessa tiedonhaussa on keskeistä käyttää tietokantoja. Näin haku voidaan toistaa myöhemmin, jolloin muutkin voivat varmistaa haun toimivuuden.
 • Tietokannat ovat usein maksullisia. Metropolian kirjasto on hankkinut useiden tietokantojen käyttöoikeudet ja ne toimivat koulun verkossa. Myös etäkäyttö esim. kotikoneelta toimii mm. kirjautumalla MetCatiin tai LibGuides-oppaiden linkkejä käyttämällä.

Löydät keskeiset tietokannat tämän oppaan Tietokannat-välilehdeltä (kattava lista E-aineistot A-Ö).

Hakukoneet

Hakukoneet, esim. Google.

 • Voivat auttaa alustavassa tiedonhaussa: yleiset haut auttavat tutustumaan omaan aiheeseesi ja siihen liittyvään termistöön.
 • Helpottavat avoimessa verkossa olevien julkaisujen ja harmaan kirjallisuuden paikantamista: esim. viranomaisten ja muiden julkisten organisaatioiden julkaisut, raportit, esitelmät, konferenssijulkaisut, opinnäytetyöt.
 • Lähteiden luotettavuuden arviointiin täytyy panostaa sillä verkosta löytyvää tietoa ei aina ole arvioitu tai valikoitu.
 • Hakutuloksiin voi vaikuttaa aikaisemmat haut eikä hakutulos siis aina ole sama vaikka hakisi samoilla sanoilla. Tämä vaikeuttaa hakujen toistettavuutta.
 • Hakua voi olla hankala rajata ja hakutulos voi olla valtava. Laajojen hakutulosten läpikäynti ja niistä itselle relevanttien tutkimusten haravointi vie aikaa.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services