Skip to main content

Sosiaali- ja terveysala: Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Jos etsit amk-opinnäytetöitä, graduja, väitöskirjoja tai muita opinnäytetöitä, voit käyttää apuna tämän sivun tiedonlähteitä.

Opinnäytetyöt lähteinä

Vaikka opinnäytetöitä ei välttämättä kannata käyttää suoraan lähteinä, ne ovat hyödyllisiä tiedonhaussa.

  • Voit käyttää niitä apuna mm. oman aiheen hahmottamisessa ja siihen liittyvän tutkimuksen kartoittamisessa.
  • Erityisesti kannattaa tutustua opinnäytetöiden lähdeluetteloihin joista voi löytää hyviä vinkkejä tutkimuksiin ja muihin tiedonlähteisiin.

Theseus

Theseuksessa voit tutustua eri ammattikorkeakoulujen opinnäytetöihin.

Theseukseen voit tehdä hakuja tai selailla opinnäytetöitä ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain.​

Opinnäytetyön syöttäminen Theseukseen

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen kirjaston oppaassa.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services