Skip to main content

Digitaaliset aineistot opetuksessa: Avoimen verkon aineistot

Tekijänoikeus suojaa

Avoimesta verkosta löytyviä aineistoja suojaa pääsääntöisesti tekijänoikeus, olipa kyseessä kirjoitettu teksti, valokuva, video tai mikä tahansa muu aineisto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan. Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ei saa levittää, kopioida tai muokata ilman tekijän lupaa. Kaikki aineistot eivät saa tekijänoikeussuojaa ja niitä voi käyttää vapaasti. Tällaisia aineistoja ovat:

  • lait, asetukset sekä monet muut viranomaisten asiakirjat
  • aineistot, jotka eivät ylitä teoskynnystä
  • vanhat aineistot (tekijänoikeuden suoja kestää pääsääntöisesti teoksen tekijän elinajan sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä).

Linkitä, siteeraa, viittaa

Linkitä

Verkkosivujen linkittäminen oppimateriaaleihin on sallittua ilman erillistä lupaa. Hyödynnä oppimateriaaleissa tavallisia hyperlinkkejä, jotka vievät suoraan alkuperäiselle sivulle. Muista tarkistaa, että linkitettävä sisältö on vapaasti verkossa kaikkien saatavilla. Linkittäjän tulee myös varmistaa linkitettävän aineiston laillisuus.

Siteeraa

Julkistetuista teoksista saa ottaa lainauksia eli sitaatteja ilman erillistä lupaa. Siteerauksen on oltava relevantti, eli sen tulee liittyä käsiteltävään asiaan. Sallitun siteerauksen pituutta ei ole määritelty: sallittua on siteerata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerauksen yhteyssä on aina mainittava tekijä ja lähde.

Siteerausoikeus koskee periaatteessa kaikkia teoslajeja. Valokuvien ja muiden kuvien siteeraaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä yleensä sitaatin ymmärretään olevan pieni osa kokonaisesta teoksesta, esimerkiksi kirjasta tai valokuvasta. Tieteelliseen esitykseen (esim. artikkeli tai opetusmateriaali) saa kuitenkin liittää sitaattioikeuden perusteella kuvia, jos kuvan aihe liittyy keskeisesti tekstiin. Sittaattioikeuden perusteella omaan työhön ei voi liittää kuvia pelkästään kuvitukseksi.

 Viittaa

Voit hyödyntää toisten tekemiä aineistoja oppimateriaaleissa normaalin viittauskäytännön mukaisesti lisäämällä asianmukaiset lähdeviittaukset materiaaleihisi.

Tekijänoikeus ja avoin verkko

Verkosta on helppo etsiä kuvia ja muita aineistoja osaksi oppimateriaaleja, mutta usein tekijänoikeudet estävät löydettyjen aineistojen vapaan käytön. Verkossa on kuitenkin paljon myös avointa sisältöä eli teoksia, joiden tekijä on luopunut tekijänoikeuksistaan ja antanut käyttäjille luvan hyödyntää teostaan. Yleisesti ottaen avointa sisältöä saa käyttää kuka tahansa esimerkiksi kopioimalla, levittämällä tai esittämällä teoksen.

Creative Commons on tunnetuin lisensointijärjestelmä, jonka avulla tekijä voi antaa haluamansa vapaudet teoksensa käyttäjille. Myös muu käyttölupa voi sallia teosten hyödyntämisen, tarkista siis aina käyttämiesi sivustojen käyttöehdot. 

Creative Commons -lisenssi

Creative Commons -lisenssien avulla tekijä voi itse määritellä teoksensa (esimerkiksi kuva, teksti, video) käyttöoikeudet ja kertoa niistä teoksen käyttäjille. CC-lisensseillä tekijä siis antaa teosten käyttäjille luvan hyödyntää teostaan laajemmin kuin tekijänoikeuslaki muutoin sallisi. 

Lähtökohtaisesti käyttäjä voi kopioida, välittää, levittää ja esittää CC-lisensillä jaettua teosta sekä sen pohjalta tehtyjä versioita ilman erillistä lupaa. Tekijä voi kuitenkin rajoittaa näitä perusoikeuksia erilaisilla ehdoilla. Creative Commons -lisenssijärjestelmä koostuu neljästä erilaisesta ehdosta, joita yhdistämällä tekijä voi määritellä haluamansa käyttöoikeudet teokselleen:

 Nimeä (BY, ByAttribution) = Tekijän nimi on mainittava, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Epäkaupallinen (NC, NonCommersial) = Teoksen kaupallinen käyttö on kielletty, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Ei muutoksia (ND, NoDerivates) = Teoksesta ei saa luoda johdannaisteoksia, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

 Jaa samoin (SA, ShareAlike) = Teoksesta tehtyjä johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta. 

 Lisäksi järjestelmään kuuluu ns. CC0-lisenssi, jonka avulla tekijä voi luopua kaikista oikeuksista teokseensa. 

Lisenssit merkitään siten, että ensimmäisenä on kirjainyhdistelmä CC, jota seuraa välilyönti ja väliviivoilla eroteltu luettelo lisenssiehtojen lyhenteistä (esim. CC BY-SA, Nimeä-Jaa samoin).

CC-lisensoitujen aineistojen käyttö 

CC-lisensoidun kuvan tai muun aineiston käyttö edellyttää, että toimit lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssimerkintä on yleensä selkeästi näkyvillä kuvan yhteydessä tai esimerkiksi verkkosivun alareunassa joko symbolina, kirjainyhdistelmänä tai aukikirjoitettuna. Lisenssimerkintää klikkaamalla avautuu tiivistelmäsivu, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti aineiston tärkeimmät käyttöehdot. Tiivistelmän taustalla olevaan lakitekstiin voit tutustua tiivistelmäsivulta löytyvästä linkistä. 

Kun käytät CC-lisensoitua aineistoa omissa materiaaleissasi, toimi lisenssin ehtojen mukaisesti. Aina on mainittava vähintään

  • tekijän nimi
  • lisenssi, jolla teos on jaettu sekä linkki lisenssiin
  • lähde / linkki teoksen alkuperäiseen julkaisupaikkaan
  • muunnelmissa on mainittava sekä alkuperäinen tekijä että muunnelman tekijä sekä ilmaistava jotenkin, mitä kumpikin on tehnyt (tarkista aina ensin, että lisenssi sallii teoksen muuntelun).

CC0-lisenssin merkitseminen

Jos aineisto on jaettu CC0-lisenssillä, on tekijä luopunut kaikista oikeuksistaan ja luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön. Suomen lainsäädännön mukaan tekijän nimeä ei kuitenkaan voi erottaa taiteellisesta tai kirjallisesta teoksesta, joten tekijän nimi on tässäkin tapauksessa mainittava. Merkitse myös käytetty lisenssi, jotta kuva tai muu aineisto erottuu esimerkiksi itse ottamastasi kuvasta.

Avoimen verkon aineistojen käyttö

Aineistoja ​on helppo hakea netistä, mutta niiden käyttöä säätelevät tekijänoikeudet, joten kaikkea löytämäänsä ei voi vapaasti hyödyntää. 

Creatice Commons –lisensoitua aineistoa voi hakea verkosta lukuisten erilaisten haku- ja sisältöpalveluiden avulla. Alle on koottu valikoima palveluita, joista voit etsiä käyttöoikeuksiltaan vapaata tai osittain rajoitettua aineistoa. Muista aina tarkistaa käyttämäsi palvelun tai aineiston käyttöehdot.

Etsi verkon avoimia aineistoja

CC-lisensoituja kuvapankkeja

Internetissä&n paljon ilmaista kuvamateriaalia, joiden käyttöoikeudet on määritetty CC-lisensseillä.

Googlen kuvahaussa on myös mahdollista suodattaa kuvia käyttöoikeuksien perusteella: Hakutyökalut > Käyttöoikeudet. 

Löydä lisää

Lisätietoa kuvien käytöstä Aalto-yliopiston ImagOA-opppaassa.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services