Skip to main content

Terveysteknologia ja robotiikka | Health Technology and Robotics: Terveysteknologia | Health Technology

Kansainvälisiä artikkeleita | Research articles

Cinahl Complete (Ebsco)
Terveysalojen kokotekstiartikkeleita

Medline (Ovid)
Lääke- ja terveystieteiden viitetietokanta

Proquest Business
Liiketalous, kauppa, johtaminen | Business, management, trade

ScienceDirect
Monialainen tietokanta, erityisesti luonnontieteet, lääketiede, tekniset tieteet | Multidisciplinary database. Articles especially on medicine, natural sciences, engineering

Standardeja | Standards

SFS Online

IEEE XPlore

E-kirjoja O’Reilly Safari Online -palvelusta | E-books from O’Reilly Safari Online

Painettuja kirjoja | Print books

InTech
​Open Access kirjoja l Open Access Books

InTechOpen
Selaa aihealueita l Browse by discipline

Hakusanoja? | Keywords?

Tässä avuksesi valikoima terveysteknologiaan liittyviä hakusanoja tietokantahakuja varten.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services