Skip to main content

Terveysteknologia ja robotiikka | Health Technology and Robotics: Robotiikka | Robotics

E-kirjoja O’Reilly Safari Online -palvelusta
​E-Books from O’Reilly Safari Online 

Löydä lisää kirjoja e-kirjapalvelu Safarista!
Browse the Safari collection for more e-books!

Huom: palvelu sallii vain 5 samanaikaista käyttäjää.
Note: Service limited to 5 simultaneous users.

Open Access E-kirjoja
Open Access E-Books on InTech 

E-kirjoja Ebook Central -palvelusta
Ebooks from Ebook Central

Tietokantoja | Key databases

Tietokantoja | Key databases

IEEE - artikkeleita, lehtiä ja standardeja. Paljon robotiikkaan liittyviä julkaisuja. Julkaisija Kansainvälinen sähkö- ja elektroniikkainsinöörien yhteistyöjärjestö IEEE. | Articles on electrical engineering, computer science and electronics.

ACM DL

ACM - artikkeleita tietotekniikan eri osa-alueilta. Julkaisija Association for Computing Machinery-järjestö. | The most comprehensive collection of full-text articles covering the fields of computing and information technology.

 

Hakusanoja | Keywords

 

E-aineistojen etäkäyttö

Oletko Metropolian opiskelija tai henkilökuntaa?
Lue kirjaston e-kirjoja ja muuta e-aineistoa vaikka kotona tai kuppilassa!
Tämän oppaan linkkien kautta pääset e-aineistoihin myös Metropolian verkon ulkopuolelta.

Metropolian kirjasto- ja tietopalvelut | Metropolia Library and Information Services